จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง+++
>>>ประกาศ<<<

ประกาศรับสมัครนักเรียน

.. โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น อนุบาลสามขวบ ประถมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆที่ต้องการมาเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงหมู่ 5 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไม่เว้นวันหยุดราชการ