จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงนำโดยผู้อำนวยการ บุญสืบ คงแสง และคณะครูได้ออกบริการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตามหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ในวันที่ 13พฤษภาคม 2563 ในการนี้หากผู้ปกครองและนักเรียนท่านใดต้องการมาสมัครเรียนเพิ่มเติมสามารถมาสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>>>>ดูภาพกิจกรรม<<<<<<

 

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562